Czech Grand Design 2019

CZ

Architektonické řešení výstavy cen Czech Grand Design v Galerii České Spořitelny. Pro představení toho nejlepšího z designu za rok 2019 jsme navrhli set hravého mobiliáře, který dokáže představit různorodé exponáty od drobných prstenů přes velkoformátové fotografie po oděv jako umělecký počin. Elementární tvarosloví vitrín představuje hravé bludiště a umožňuje změnu uspořádání v prostoru. Jejich nečekené průhledy a možnost otáčení zapojují diváka do děje. Sjednocujícím prvkem plejády tvarů je žlutá barva symbolizující kreativitu.

ENG

Architectural design of the Czech Grand Design Awards exhibition at the Česká Spořitelna Gallery. To present the best of design in 2019, we designed a set of playful furniture that can present a variety of exhibits from small rings to large-format photographs to clothing as an artistic achievement. The elemental morphology of the showcases represents a playful maze and allows for a change in space. Their unexpected vistas and the possibility of rotation engage the viewer in the action. The unifying element of the pleiad of shapes is the yellow color symbolizing creativity.