Czech Grand Design 2021

CZ

Architektonické řešení výstavy k cenám Czech Grand Design v Galerii České Spořitelny v Praze. Foto: Michaela Karásek Čejková

ENG

Architectural design of the Czech Grand Design Awards exhibition at the Česká Spořitelna Gallery in Prague. Photo: Michaela Karásek Čejková