Vitríny Preciosa / Show cases Preciosa

CZ

Soubor vitrín pro prezentaci produktů a materiálů firmy Preciosa Components. Tvarosloví mobiliáře je inspirované samotným brusem křišťálů. Použité materiály na vitrínách odkazují ke kvalitním zpracování typické pro české řemeslo. Jednotlivé vitríny odhalují uvnitř svou scénografií škálu produkce firmy Preciosa. Jak z hrubých surovin vznikne kámen s precizním brusem, ukazuje rozsah tvarů a velikostí, barevné odstíny, krystalové aplikace a polotovary nebo také jedinečné zirkony. Mobiliář je určen pro exkluzivní prodejní nebo výstavní prostory. Foto: Martin Koubek.

ENG

A set of showcases for the presentation of Preciosa Components products and materials. The morphology of the furniture is inspired by the grinding of the crystals themselves. The materials used on the display cases refer to the quality workmanship typical of Czech craftsmanship. The individual showcases reveal their scenography within the Preciosa production range. How a stone with a precision cut is created from coarse raw materials, shows a range of shapes and sizes, color shades, crystal applications, semi-finished products or also unique zircons. The furniture is designed for exclusive sales or exhibition spaces. Photo: Martin Koubek.