BAO ABC

Architektonické řešení výstavy k dvacátému výročí založení nakladatelství BAO BAB v Západočeské galerii v Plzni. Koncept cesty diváka výstavou je určování dle písmen od A do Z. Každé písmeno definuje jedno tematické stanoviště názvem začínající na danou literou.

Architectural design of the exhibition for the twentieth anniversary of the founding of the BAO BAB publishing house, Gallery of West Bohemia, Pilsen (CZ). The concept of the viewer’s journey through the exhibition is determined by letters from A to Z. Each letter defines one thematic station with a name starting with the given letter.