Czech Grand Design 2022

CZ

Architektonické řešení výstavy finalistů cen Czech Grand Design 2022. Prezentace fotografického konceptu Vojtěcha Veškrny.

Foto: Vojtěch Veškrna

ENG

Architectural solution of the exhibition of the finalists of the Czech Grand Design 2022 awards. Presentation of the photographic concept of Vojtěch Veškrna.

Foto: Vojtěch Veškrna