František Kyncl

Architektonické řešení výstavy Františka Kyncla Bod, čára, prostor. Museum Kampa. Kurátorka: Noemi Smolik.

Exhibiton design of František Kyncl show Point, line, space. Museum Kampa Prague. Curator: Noemi Smolik.