Kolekce Display / Display Collection

CZ

Soubor vitrín a piedestalů určený k prezentaci výtvarného umění a designu. Kolekce se snaží být pokorným služebníkem a zároveň nápaditým prvkem v architektuře jakéhokoli prostoru. Foto: Anna Pleslová, sochy: Pavlína Kvita.

ENG

A set of showcases and pedestals designed to presentation fine art and design. The collection strives to be a humble servant and at the same time an imaginative element in the architecture of any space. Photo: Anna Pleslová, sculptures: Pavlína Kvita.