Mimo kruh / Off center

Architektonické řešení výstavy uměleckých děl Mezinárodního keramického sympozia Bechyně z roku 2022. Tvarosloví mobiliáře svými osmiúhleníkovými sloupy kontextuálně navazuje na industriální prostory galerie. Tichost bílé barvy nechává vyniknout exponátům.

The architectural design of the exhibition of artworks of the International Ceramics Symposium Bechyně from 2022. The shape of the furniture with its octagonal columns contextually connects to the industrial spaces of the gallery. The silence of the white color allows the exhibits to stand out.