Modulor

Soutěžní návrh modulární výstavní architektury. Abeceda tvarů vychází z čtvercové sítě. Segmenty tak do sebe vždy zapadají a podobu výstavního prostoru je možné volně obměňovat. Do zadních rámů je možno vkládat skla vytvořit tak vitríny, címž je podpořena celková variabilita.

Competitive design of modular exhibition architecture. The alphabet of shapes is based on a square grid. The segments thus always fit together and the shape of the exhibition space can thus be freely varied. It is possible to insert glass into the rear frames to create showcases, which supports the overall variability.