Věže / Towers

CZ

Objekty nazvané Věže představují volnou asociaci architektonických počinů socialistické architektury. Inspirace fragmentů pochází z konkrétních budov města Ústí nad Labem, skládané do výškových staveb jako pocta těmto často hanlivě vnímaným objektům. Foto: Anna Pleslová.

ENG

The objects called Towers represent a free association of architectural works of socialist architecture. The inspiration for the fragments comes from specific buildings in the city of Ústí nad Labem, folded into high-rise buildings as a tribute to these often derogatory objects. Photo: Anna Pleslová.